Naročnikom si prizadevamo zagotoviti odlične rešitve, zato veliko pozornosti namenjamo standardizaciji procesov in delovanju v skladu s predpisanimi standardi. Našo usmeritev potrjujejo prejeti certifikati, pooblastila in dovoljenja.

Kontrola opreme pod tlakom, kontrola premičnih cistern za prevoz nevarnega blaga v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici - RID (7)

Neporušne preiskave (VT, PT, MT, UT)

Usposobljenost delavnic za vzdrževanje tovornih vagonov in kolesnih dvojic - VPI

Certifikat za sestavo novih kolesnih dvojic po TSI 1358