Izjemno široko tehnično znanje, dolgoletne praktične izkušnje, obvladovanje sodobnih tehnologij, materialov in postopkov ter ekipa visoko kompetentnih sodelavcev omogočajo, da s celovitimi rešitvami odgovarjamo na želje in potrebe naših partnerjev. Svoje kompetence gradimo in tržimo na področju planiranega vzdrževanja, ki zajema preventivno vzdrževanje s kontrolnimi pregledi in celovito revizijsko vzdrževanje; na področju izrednih popravil težje ali lažje poškodovanih tovornih vagonov ter na področju predelav, modifikacij in nadgradenj vagonov vseh vrst.

 

Zakaj vagone vzdrževati pri nas:

 • strateška transportna pozicija – križišče V. in X. koridorja,
 • kvalificirani zaposleni, široko znanje in izkušnje,
 • pridobljeni mednarodni certifikati in dovoljenja,
 • možnost odprave morebitnih okvar vagonov kjer koli na ozemlju RS, po dogovoru tudi v tujini,
 • podpora pri logistiki (tovorni listi – pošiljanje vagonov v delavnico, iz delavnice na končno destinacijo, parkiranje po deponijah),
 • dobra komunikacijska podpora strankam.

 

Vaši vagoni – naša skrb

Dolgoletne izkušnje so pripomogle k temu, da poznamo najrazličnejše tipe in serije tovornih vagonov, vključno z njihovimi posebnostmi. Zato lahko partnerjem zagotovimo hitro in učinkovito vzdrževanje. Nabor naših storitev obsega:

 • popravila in revizije tovornih vagonov in vagonov cistern,
 • vzdrževanje in regeneracijo kolesnih dvojic, odbojnikov, vlečnih naprav in spenjač,
 • celovito vzdrževanje podstavnih vozičkov,
 • vzdrževanje zavor v skladu z VPI-EMG 07 skupaj s celovitim preizkusom delovanja zavor (Br0, Br2 in Br3), revizijo zavor tipov O, SW/Ch, DK, MH in KE ter integriranih zavor tipov IBB in CFCB,
 • tlačne preizkuse vagonov cistern (tudi za prevoz nevarnih snovi v skladu z RID) s strani lastnega kontrolnega organa (razen za vagone za prevoz plina),
 • neporušne preiskave (UT, MT, PT, VT) v skladu z VPI-EMG 09 (certificirano osebje po EN ISO 9712:2012 in delavnica po DIN 27201-7),
 • pregled osi po EVIC v skladu z AVV,
 • meritve in kontrola notranjih napetosti koles v skladu z VPI-EMG 09,
 • razna popravila, sanacije poškodb in napak (počenih zvarov, poklin na cisternah, dotrajane pločevine, poklin na podstavnih vozičkih),
 • izdelavo novih komponent in delov,
 • čiščenje in pranje zunanjosti in notranjosti vagonov in cistern,
 • peskanje in barvanje vagonov.

 

Nova vrednost vaših vagonov

Spremembe v okolju, nove oblike tovora in transporta ter nove zahteve kupcev razumemo kot dobrodošle izzive, ki razpirajo nove tržne priložnosti. Skupaj s svojimi kupci oblikujemo rešitve, ki predstavljajo skupno korist. Obstoječe vagone namreč modificiramo ali popolnoma prenovimo ter tako povečamo njihovo uporabno vrednost.

Med svoje ključne kompetence na področju modifikacije in prenove tovornih vagonov uvrščamo široko tehnično znanje, dolgoletne praktične izkušnje, dobro tehnično opremljenost proizvodnih mest, pridobljene mednarodne certifikate in visoko kompetentne zaposlene.

Naštete kompetence razvijamo s ciljem zagotavljanja celovitih in individualiziranih rešitev za naše poslovne partnerje. Na področju modifikacije in prenove tovornih vagonov izvajamo rešitve »na ključ«, ki vključujejo celoten proces, od idejne rešitve do izvedbe in preizkusa:

 • pripravo tehničnih idejnih rešitev,
 • tehnično podporo – priprava tehnične dokumentacije,
 • modifikacije vagonov – od enostavnih do zelo zahtevnih,
 • popolno rekonstrukcijo vagona – sprememba serije vagona,
 • izvedbo celovite revizije vagona in komponent,
 • peskanje in barvanje vagonov,
 • preizkus in testiranje vagona,
 • izdelavo komponent in mehanizmov,
 • obdelavo pločevin in profilov,
 • na željo in morebitne potrebe kupcev pridobivanje dovoljenj za obratovanje.

Tovorne vagone vzdržujemo na lokacijah

Center Dobova

VPI

Ul.15. aprila 23
8257 Dobova

Center Divača

Ul. Ludvika Požrlja 22
6215 Divača

Delovišče Koper

Srmin 8
5000 Koper

Delovišče Zalog

Zaloška cesta 261
1000 Ljubljana

Delovišče Tezno

Vodovodna 34a
2000 Maribor

Povpraševanje

(Obvezno)