Za izvajanje teh osnovnih del so potrebna še druga opravila, ki jih zagotavljamo svojemu partnerju - Slovenskim železnicam:

  • strokovno-tehnična opravila v zvezi z vzdrževanjem vozil,
  • izdelava razporedov vozil in osebja vlečnih vozil,
  • izobraževanje osebja,
  • priprava predpisov vleke in sodelovanje pri izdelavi nacionalnih varnostnih predpisov,
  • opravila v zvezi s stroški vleke in poučevanjem izvršilnega osebja o možnostih za zniževanje stroškov porabe energije,
  • opravila v zvezi z nadzorom dela osebja vlečnih vozil in ostala opravila, ko so potrebna kot povezovalni členi z drugimi železniškimi dejavnostmi.