Moderno vzdrževanje železniških vozil pomeni več kot le pregled in popravilo. Je naša temeljna dejavnost, s katero povečujemo vrednost vozil in zagotavljamo funkcionalno vrednost za naše naročnike. Hitra prilagodljivost, tehnična kreativnost, sodobna oprema in specializacija nam omogočajo zagotavljanje celovitih rešitev za kupca in vzpostavljanje dolgoročnih partnerstev.

Na področju vzdrževanja zagotavljamo naslednje storitve:

  • Celovito vzdrževanje železniških vozil, kamor spadajo storitve rednega vzdrževanja s kontrolnimi pregledi in revizijskimi popravili vozil in izredno vzdrževanje.
  • Obnovo in preoblikovanje vseh vrst železniških vozil – opravljanje večjih posegov na vozilih, kot so obnove, preoblikovanja, modifikacije, posodobitve, dodelave.
  • Obdelavo in vzdrževanje kolesnih dvojic in komponent
  • Mobilni servis
  • Inženiring in tehnično svetovanje
  • Dodatne storitve

 

Naše storitve vzdrževanja vseh vrst železniških vozil so poznane in cenjene tudi izven meja. S kakovostnim vzdrževanjem, specifičnim znanjem in kompetencami, s prilagodljivostjo in pripravljenostjo na vsak nov izziv, ki nam ga zaupajo lastniki vozil na širšem evropskem trgu, smo ustvarili številna partnerstva z nekaterimi največjimi privatnimi lastniki in državnimi železnicami.

Glavne delavnice

Center Ljubljana

Zaloška cesta 217
1000 Ljubljana

Center Maribor

Kurilniška ulica 8
2000 Maribor

Center Ptuj

Osojnikova cesta 6
2250 Ptuj

Center Dobova

Ul.15. aprila 23
8257 Dobova

Center Divača

Ul. Ludvika Požrlja 22
6215 Divača

Delovišče Koper

Srmin 8
5000 Koper

Povpraševanje

(Obvezno)