×

V sredini junija je odšla nabirat nove kilometre prva večsistemska električna lokomotiva vrste Siemens Taurus, ki je bila v našem centru na najobsežnejšem vzdrževanju, ki ga poznamo pri nas – veliki reviziji. Po 16 letih, kolikor si jih je nabrala 541-004, oziroma po 8 letih od prve revizije (srednja revizija) smo na lokomotivi prvič opravili to obsežno popravilo. Center Ljubljana je posebej usposobljen za vzdrževanje električnih vlečnih vozil tudi najnovejših vrst, vendar je pri vsakem večjem ali novem popravilu potreben zagon – organizacija delavcev in priprava tehnične opreme v delavnici.

Z odlično ekipo vzdrževalcev in tehnologov različnih profilov ter nekaj posodobitvami opreme smo uspešno opravili prvo veliko revizijo, ki v primerjavi s srednjo obsega nekatera večja dodatna dela.

Velika revizija je resnično velik poseg v vozilo, ki se začne z izgradnjo posameznih sklopov. Nekatere od njih popravimo sami, nekaj pa jih pošljemo na popravilo k zunanjim partnerjem. Sami popravimo ventilatorje, ploščo odjemnika toka, zamenjamo gumi elemente na vozičkih, impregniramo transformator pomožnih naprav, opravimo revizijo podstavnih vozičkov, po potrebi zamenjamo monobloke na pogonskih kolesih, obnovimo sklopko zavorne gredi in zavorno drogovje, na košu obnovimo sistem mazanja sledilnih vencev in sistem za peskanje. S prvo veliko revizijo lokomotive Siemens Taurus smo začeli opravljati dve za nas novi storitvi – menjavo gumi elementov in balansiranje ventilatorjev. Za ta dela smo morali nabaviti ustrezno opremo in urediti prostor v delavnici, o čemer smo že pisali v prejšnji številki internega glasila. Poleg omenjenega smo morali izdelati veliko namenskega orodja in pripomočkov za obdelavo posameznih sklopov.
Lokomotiva 541-004 sedaj služi Tovornemu prometu, mi pa imamo v delu že tretjo lokomotivo te serije.