×

Od letošnje pomladi naši vzdrževalci samostojno izvajajo kontrolne preglede I3 na Siemensovih lokomotivah vrste vectron. Po uspešnem šolanju naših strokovnjakov v Münchnu smo prejeli ustrezen certifikat, da smo usposobljeni za izvajanje vseh treh stopenj pregledov na omenjenih lokomotivah. Naslednja stopnja vzdrževanja je revizija lokomotive, ki si jo tudi želimo usvojiti.

Lokomotive vectron vzdržujemo za različne lastnike, tako za prevoznike kot za podjetja, ki lokomotive dajejo v najem. Kot partnerska delavnica sodelujemo tudi z delavnicami, kjer se te lokomotive primarno vzdržujejo.