×

Nedavno je v družbi SŽ – VIT potekala recertifikacijska presoja ECM v skladu z izvedbeno uredbo Evropske komisije (EU) 2019/779. Ocenjeval se je sistem obvladovanja IV. funkcije vzdrževanja na osnovi pripravljene dokumentacije, preverjanja pravilnikov in praktičnega ogleda delavnic za vzdrževanje vlečnih in vlečenih vozil.

Sama presoja je potekala v preverjanju zahtev in meril funkcije izvajanja vzdrževanja po prilogi II omenjene uredbe, poglaviten poudarek presoje pa je bil na obvladovanju varnostno kritičnih komponent, ki morajo biti po uredbi (EU) 2019/779 opredeljene v tehnični dokumentaciji vozil s strani proizvajalca, podlaga za ravnanje z dokumentacijo pa je v direktivi (EU) 2016/797.

SŽ – VIT je z že do sedaj pridobljenimi in izpolnjenimi pogoji za izpolnjevanje skladnosti procesov po uredbi (EU) 445/2011 zagotavljal potrebne formalne kriterije za nemoteno delo, z uspešnim teoretičnim in praktičnim zagovorom kriterijev izvedbene uredbe komisije (EU) 2019/779, navedenih v prilogi II, pa si je tlakoval pot za nadaljnjo možnost razvoja širitve portfelja storitev na širšem evropskem trgu.

Presoja je pokazala, da smo naredili velik korak naprej v samem razmišljanju o pomembnosti izpolnjevanja kriterijev (predvsem varnostnih), kar nam bo omogočilo hitrejše prepoznavanje tveganj pri samem izvajanju operativnih procesov dela.

Preglej vse certifikate