×

V drugi polovici maja je v družbi SŽ – VIT potekala kontrolna presoja ECM v skladu z izvedbeno uredbo Evropske komisije (EU) 2019/779. Kontroliral se je sistem obvladovanja IV. funkcije vzdrževanja na osnovi pripravljene dokumentacije, preverjanja uporabe pravilnikov in praktičnega ogleda delavnic za vzdrževanje vlečnih in vlečenih vozil. Presojo sta izvedla presojevalca iz presojevalne hiše Sconrail.

Sama presoja je potekala s preverjanjem zahtev in meril funkcije izvajanja vzdrževanja po prilogi II. omenjene uredbe, poglaviten poudarek presoje pa je bil namenjen obvladovanju varnostno kritičnih komponent, oceni tveganj, nadzoru, upravljanju kompetenc in podizvajalski dejavnosti.

VIT je z uspešno izvedeno kontrolno presojo potrdil iz leta 2021 pridobljen certifikat po recertifikacijski presoji z veljavnostjo do leta 2025 in s tem zagotavlja potrebne formalne kriterije za nemoteno delo, z uspešnim teoretičnim in praktičnim zagovorom kriterijev izvedbene uredbe komisije (EU) 2019/779 navedene v prilogi II, pa si je tlakoval pot za nadaljnjo možnost razvoja portfelja storitev na širšem evropskem trgu.