×

SŽ – VIT v novo leto vstopa z novo celostno grafično podobo, ki je del korporativne podobe Slovenskih železnic. Naš nov prepoznavni znak je logotip, ki je usklajen z ostalimi družbami znotraj skupine. Menjava celostne grafične podobe ne vpliva na naše ime in ostale podatke.