×

SŽ – VIT ima od letošnjega leta certifikat za izdelavo novih kolesnih dvojic tipov BA 303, BA 004, BA 314, BA ULT 23 in BA ULT 25.

Prvič smo certifikat za izdelavo kolesnih dvojic v skladu s TSI pridobili leta 2015, in sicer najprej za tipa BA 004 in BA 314. Prvo presojo smo opravili februarja 2015, skladnost našega proizvodnega procesa pa smo potrjevali na letnih presojah. Zaradi povpraševanja tudi po drugih tipih kolesnih dvojic smo se odločili certifikat razširiti še na tip BA 303. Presojo za ta tip kolesnih dvojic smo opravili sredi leta 2018 v našem centru za vzdrževanje kolesnih dvojic na Ptuju. Na presoji so bili preverjeni vsi dokumenti kot tudi proizvodni proces skupaj z orodjem in stroji. S pridobitvijo certifikata tudi za tip BA 303 smo hitro dobili nova naročila za nove kolesne dvojice, ki se jih lahko vgradi tako na nove kot stare vagone.

V aprilu 2021 smo certifikat razširili še na tipa BA ULT 23 in BA ULT 25.

Preglej vse certifikate