×

Z marcem svojim kupcem, ki imajo železniška vozila v uporabi na območju pristanišča Koper, v neposredni bližini nudimo sprotno vzdrževanje vseh vrst vlečenih in vlečnih vozl. Na delovišču Koper, ki se nahaja na železniški postaji Koper – tovorna, smo postavili trenutno najsodobnejšo halo za vzdrževanje železniških vozil v Sloveniji.

Zaradi svoje strateške lege, ki je neposredno povezana z Luko Koper, je delovišče posebnega pomena za celotno infrastrukturo ter domače in tuje prevoznike. Omogoča hitro odpravo napak na železniških vozilih brez transporta v delavnico Divača na že tako obremenjeni progi Koper–Divača. S tem je zagotovljena tudi večja prepustnost koprske proge za ostali tovorni promet.

Osnovna dejavnost delovišča Koper je vzdrževanje železniških vozil s poudarkom na tekočem vzdrževanju, to je odpravi napak na tovornih vagonih različnih prevoznikov oziroma lastnikov. Delovišče ima dva tira, na katerih opravlja vzdrževanje, en tir je elektrificiran in omogoča vstop v delavnico tudi električnim lokomotivam. Na istem tiru se nahaja tudi servisni kanal. Hala je dolžine 57,06 m in širine 17,50 m, višina kapi 7,14 m in višina slemena 8,14 m. Opremljena je s štirimi avtomatskimi sekcijskimi vrati. Pridobitev je tudi novo dvigalo z osmimi hidravličnimi stebri, poleg varnejšega dela, omogočajo tudi enkraten dvig dvočlenskih vagonov.

Hala je opremljena z vsemi potrebnimi priključki, ki so nujni za učinkovito odpravo poškodb na vagonih. Z realizacijo tega projekta bomo dosegali cilje zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev za zaposlene, zanesljivih, kakovostnih, hitrejših in stroškovno učinkovitih storitev vzdrževanja železniških vozil za lastnike, možnosti povečanja obsega dela in povečanja prihodkov, dviga produktivnosti, razbremenitve transportne poti na relaciji Koper–Sežana–Divača ter zagotavljanja večje varnosti v železniškem prometu.